1 Timothy 2:11-15
Deuteronomy 3:23-26
Exodus 3:10-12
Amos 8:11
Romans 12:1
1 Timothy 3:2-7
1 Timothy 3:4-5; Titus 1:6
Luke 12:34, Revelation 2:1-6
1 Corinthians 12:11-21
Various Passages
Various Passages
Matthew 25:41-45
Various Passages
Jeremiah 29:8-9